GOZH Geef Om Zwerf Honden
 

Financiele verantwoording 2020

BANKBOEK

ONTVANGEN :

Saldo : 01-01-2020                  €   3155,94
Donaties hokken/adoptie/alg     €   2020,00

losse verkoop                                  956,75
__________________________________
Totaal opbrengsten                   €  6132,69                                              

UITGAVEN:
Bankkosten                               €    116.65
Bouwmateriaal                          €    436,53       
Educatie                                    €      58,97
Dierenarts kosten                      €    228,69
Transportkosten                        €  1840,41

Ziektekosten Delia                    €     300,00
__________________________________
Totaal kosten                             €  2981,25

Banksaldo 01-01-2021              €  3151,44 

© Emosa media service