Geef om Zwerf Honden
 

Financiele Verantwoording 2018 : 

 

BANKBOEK

ONTVANGEN :

Saldo : 01-01-2018                   € 2179,19
Donaties hokken/adoptie/alg      2870,00
__________________________________
Totaal opbrengsten                    5049,19                                                    

UITGAVEN:
Bankkosten                                  109,00
Dierenartskosten                         1330,00           
Educatie                                         117,35
Transportkosten                           2000,00
__________________________________
Totaal kosten                            € 3556,35


 

Banksaldo 01-01-2019               1492,84
Kassaldo 01-01-2019                   0
                                                __________
Totaal Saldo 01-01-2018           € 1492,84      

© Emosa media service