GOZH Geef Om Zwerf Honden
 

Financiele Verantwoording 2017 : 

 

BANKBOEK

ONTVANGEN :

Saldo : 01-01-2017                   € 3873,65
Donaties hokken/adoptie/alg      2839,50
__________________________________
Totaal opbrengsten                   € 6713,15                                                    

UITGAVEN:
Bankkosten                                 € 109,00
Website                                           39,00
KVK                                                  22,50
Dierenartskosten                           139,00           
Educatie                                         224,46
Kasstorting                                   4000,00
__________________________________
Totaal kosten                            € 4533,96

KASBOEK

Kassaldo                                        301,00
Bankstorting                                4000,00
Losse verkoop                                190,43
_________________________________

Totaal opbrengsten                      4491,43

 

UITGAVEN:
Bouwmaterialen                              1161,90
Hondenvoer                                        48,85
Transportkosten                              2400,00
Transportmiddelen                            880,68
__________________________________

Totaal uitgaven                               4491,43


 

Banksaldo 01-01-2018              € 2179,19
Kassaldo 01-01-2018                  € 0
                                                __________
Totaal Saldo 01-01-2018           € 2179,19 

© Emosa media service