Geef om Zwerf Honden
 

Financiele Verantwoording 2016 : 

ONTVANGEN :

Saldo : 01-01-2016                   € 1294,06
Donaties hokken/adoptie/alg      5106,00
__________________________________
Totaal opbrengsten                    6400,06                                                        

UITGAVEN:
Bankkosten                                  142,80
Website                                           39,00
Animal fellow                                1000,00           
Transport kosten                         1200,00           
Educatie                                         144,61
__________________________________
Totaal kosten                             2526,41

Banksaldo 01-01-2017               3873,65
Kassaldo 01-01-2017                   301,00
                                                __________
Totaal Saldo 01-01-2017           € 4174,65            

© Emosa media service