GOZH Geef Om Zwerf Honden
 

Verantwoording en ANBI

Gegevens

Naam:  Stichting GOZH

RSIN:   851845320

 

Contactgegevens

Postadres:                   Kareldoormanstraat 18
                                    3861 GC Nijkerk.

Telefoonnummer:         033-2461564

Email:                           info(at)gozh(dot)nl

KvK:                             55749925

Rekeningnummer:   
IBAN                            NL74ABNA0565595849

 

Doelstelling/ beleid

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van buitenlandse opvangen voor zwerfhonden, met name Roemeniƫ, alsmede het helpen van minderbedeelden daar waar nodig is en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het sturen van hulpgoederen en helpen met educatie.

 

Bestuurders

Voorzitter:                    Gerda Kluun

Secretaris:                   Els Rutgers

Penningmeester:         Wim van Vaneveld

 

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers.
Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.


 

Uitgeoefende activiteiten

Inzameling hulpgoederen en organiseren logistieke transporten.
Organiseren rommelmarkten en overige acties ten behoeve van inzameling financiƫle ondersteuning.

 

 

 

 

© Emosa media service