Geef om Zwerf Honden
 

De gegevens van stichting GOZH.

Naam:  Stichting GOZH

RSIN:  851845320
 

Contactgegevens

Administratie:  Kareldoormanstraat 18.

                      3861 GC Nijkerk.

                      tel : 033-2461564

Email:            info(at)gozh(dot)nl

KvK:              55749925

Rekeningnr:   
IBAN              NL74ABNA0565595849                    

Bestuur : 

Gerda Kluun ( voorzitter ) ,

Els Rutgers ( secretaris ) ,

Wim van Vaneveld ( penningmeester ).


Beleidsplan, Doelstelling, Uitgeoefende aktiviteiten :

De stichting heeft ten doel : het ondersteunen van buitenlandse opvangen voor zwerfhonden , met name Roemenie ,alsmede het helpen van minderbedeelden daar waar nodig is ,en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houd of daartoe bevordelijk kan zijn ,alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het sturen van hulpgoederen en helpen met educatie.

Beloningsbeleid : De leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 


Privacy Control

Deze informatie is terug te lezen op de site Kleine Goede Doelen en dan bij het item AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vanaf 28 mei 2018 moet elke stichting in Nederland voldoen aan privacy control (AVG). De Wbp is vanaf deze datum niet meer geldig.

Onze bestuursleden gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Dit betekent dat wij de namen van (grote) sponsors niet meer mogen vermelden, zonder hun toestemming. 

Wij versturen geen Nieuwsbrief per email, dus wij beschikken niet over e-mailadressen van donateurs.

Wij mogen niet meer gegevens verzamelen, dan nodig is en die gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor die zijn ingezameld. Dus uw ras, sexuele of politieke voorkeur, strafblad, gezondheidstoestand (etcetera), dat zijn gegevens die wij niet nodig hebben en u niet zullen vragen.

U mag ons ook altijd vragen hoe u vermeld staat in onze gegevens maar meer dan naam, adres en woonplaats zult u niet aantreffen. 

U kunt zich altijd afmelden bij onze stichting door te stoppen met een donatie doen, dan wordt u vanzelf automatisch geschrapt. 

Bij nieuwe donateurs zijn wij vanaf heden verplicht om de reden van aanmelding te vermelden in ons donateursbestand. Dus we verzoeken nieuwe donateurs om hun naam en adres bij hun donatie te vermelden, want het is tegenwoordig onmogelijk om achter deze informatie te komen, wanneer er alleen een naam staat vermeld bij een donatie.

Bij bezoek aan onze site worden geen cookies geplaatst. U kunt nergens op onze site uw gegevens invullen (naam, adres, woonplaats).

Uw gegevens (naam, adres, woonplaats) worden met niemand gedeeld, ook niet met de drukker van onze Nieuwsbrieven.

U mag altijd contact met ons opnemen om adreswijzigingen en naamswijzigingen aan ons door te geven via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

In Amerika mag de NSA (de Amerikaanse Geheime Dienst) om dit soort informatie vragen maar wij wonen niet in Amerika, dus u zit veilig bij ons.

Uw gegevens zitten niet in een cloud maar in een beveiligd bestand in onze computer. Een datalek hebben we gelukkig nog nooit gehad.

Register van verwerkingsactiviteiten:

Stichting Geef Om Zwerf Honden. Wij werken niet samen met andere instanties voor wat betreft onze donateursbestanden en deze informatie met niemand.

De Functionaris van de gegevensbescherming is Gerda Kluun.

Wij gebruiken uw adresgegevens nooit voor Direct Marketing of het bezorgen van producten. Wij hebben geen bestanden van: uitkeringsgerechtigden, klanten of patiënten. Wij hebben alleen donateurs.

Wij noteren alleen namen, straatnamen en woonplaatsen met postcode.

Wij delen deze gegevens met geen enkel ander land.

Onze ICT-medewerker heeft prima virus-software geïnstalleerd om dit geheel te beschermen. 

Onze stichting is geen 'verwerker', dus wij verwerken niet in opdracht van een ander persoonsgegevens.

© Emosa media service